TripAdvisor za restorane

Saznajte kako da privučete još gladnih gostiju u restoran pomoću resursa, najboljih praksi i saveta da biste na najbolji način iskoristili TripAdvisor.

Novo i uzbudljivo

Popularno

Kako da podesite razmenu direktnih poruka sa ljubiteljima restorana

Kako da podesite razmenu direktnih poruka sa ljubiteljima restoranaPored toga što mogu da ostave javni komentar na TripAdvisoru, ljubitelji restorana mogu i da podele utiske direktno sa vama u vašem TripAdvisor prijemnom sandučetu. Evo kako da podesite i primate direktne poruke od ljubitelja restorana.

Šta je to razmena direktnih poruka?

Ljubitelji restorana sada mogu da vam pošalju direktnu poruku pored toga što će ostaviti javni komentar. Mogu da vam pošalju konkretan utisak koji ne žele da podele javno, da pomenu nekog od članova osoblja ili da navedu dodatni kontekst o komentaru koji žele da vam stave do znanja. Direktne poruke se neće prikazivati na javnom TripAdvisor profilu – to je jednostavno način da dobijete dodatne utiske o vašem restoranu.

Odatle možete da nastavite razgovor preko prijemnog sandučeta. Ovaj odgovor neće biti postavljen na javnom TripAdvisor profilu, kao što bi bio slučaj sa odgovorom uprave.

Podešavanje razmene direktnih poruka

Moraćete da uključite razmenu direktnih poruka da biste dobijali poruke od ljubitelja restorana. Samo jedna osoba iz određenog restorana može da odgovori u datom trenutku, pa obavezno razmotrite sa osobljem ko bi bio najbolji za taj zadatak. Ako se predomislite, ne brinite – nova osoba za kontakt treba samo da prati korake u nastavku.

Evo postupnog vodiča za podešavanje razmene direktnih poruka:

 1. Dobićete ovu poruku samo ako prethodno osigurate pravo na TripAdvisor profil – to možete da uradite ovde lako i besplatno.
 2. Kada osigurate pravo na profil, prijavite se u Kontrolni centar. Videćete odeljak „Podešavanja razmene poruka“ u okviru odeljka „Detalji o objektu“ na početnoj stranici.
 3. Kliknite na dugme „Uključite razmenu direktnih poruka“ i označite polje za potvrdu koje navodi da ste osoba za kontakt za sve direktne poruke od ljubitelja restorana.

Ako ste isključili TripAdvisor razmenu privatnih poruka preko TripAdvisor prijemnog sandučeta, moraćete da otvorite podešavanja profila i ponovo je uključite da biste mogli da primate ove poruke. Kliknite na dugme „Idi na podešavanja“ da biste to uradili.

Kada uključite razmenu direktnih poruka, trebalo bi da vidite svoje ime ili ime nekog od članova osoblja, kao „osobu za kontakt“ u odeljku „Podešavanja razmene poruka“.

Ako je drugi član vašeg tima osoba za kontakt, to možete da promenite u bilo kom trenutku i postavite sebe kao osobu za kontakt tako što ćete kliknuti na ime date osobe, a zatim označite polje da biste naznačili da ste vi osoba za kontakt.

Da biste videli direktne poruke i odgovorili na njih, kliknite na ikonu prijemnog sandučeta u gornjem desnom uglu Kontrolnog centra. Ovde možete da saznate više o našim savetima za odgovaranje na direktne poruke.

Poslednje ažuriranje: 3. maj 2019.

Prve tri stvari koje treba da uradite nakon što osigurate pravo na profil

Prve tri stvari koje treba da uradite nakon što osigurate pravo na profil Kada osigurate pravo na besplatan profil, započnite korišćenje uz ova tri jednostavna koraka.

Pošto ste osigurali pravo na profil, imate pristup svim besplatnim alatkama koje će vam olakšati da poboljšate poslovanje. Prijavite se u Kontrolni centar ovde i odgovarajte na komentare, otpremajte fotografije, ažurirajte detalje o objektu kao što su radno vreme ili meni, pratite učinak i još mnogo toga.

Ova jednostavna tri zadatka imaju za cilj da vam olakšaju početne korake i oduzeće vam samo nekoliko minuta:

1. Dobro proverite podatke na profilu

Uverite se da je profil aktuelan tako što ćete posetiti karticu „Upravljajte profilom“ u Kontrolnom centru. Tu ćete moći da ažurirate veb-sajt, broj telefona, radno vreme, meni i sve pogodnosti koje nudite, kao što su parking ili dvorište. Sve izmene koje unesete objaviće se na sajtu u roku od nekoliko dana.

Pročitajte detaljan vodič o ažuriranju profila ovde.

2. Otpremite fotografije

Vizuelni sadržaj podstiče goste da rezervišu. Otpremanje fotografija restorana je brz i jednostavan način da vaš profil bude zanimljiviji i interesantniji potencijalnim gostima koji traže restoran poput vašeg. Zapravo, otpremanje samo jedne fotografije uprave povećava angažovanje i do 44%. Na stranicu istovremeno možete da dodate najviše 50 fotografija.

Zatim proverite primarnu fotografiju. TripAdvisor je automatski bira na osnovu kvaliteta, ali možete i sami da je izaberete.

Pročitajte vodič o tome kako da snimite sjajne fotografije za profil bez profesionalne kamere ovde.

3. Pregledajte učinak

Još jedan brzi način da poboljšate poslovanje je analiziranje učinka pomoću naše kontrolne table. Imaćete sveobuhvatan uvid u rangiranje na TripAdvisoru, obim saobraćaja ka profilu i broj komentara i fotografija koje ste dobili. Možete i da pregledate kontrolnu tablu za konkurente da biste poredili učinak sa ključnim konkurentima.

Saznajte više o tome kako da pratite učinak na TripAdvisoru ovde.

...

Odgovaranje na direktne poruke na TripAdvisoru

Odgovaranje na direktne poruke na TripAdvisoru Pored toga što mogu da ostave javni komentar na TripAdvisoru, ljubitelji restorana mogu i da podele utiske samo sa vlasnikom ili menadžerom profila restorana na TripAdvisoru. Evo vodiča za prijem direktnih poruka na TripAdvisoru i odgovaranje na njih.

Predstavljamo Razmenu direktnih poruka

Kada ljubitelj restorana napiše komentar na TripAdvisoru, sada ima opciju i da uvrsti privatnu poruku koja se šalje direktno vama. Ovo može da bude konkretan utisak, pohvala određenog člana osoblja ili dodatni kontekst u vezi sa komentarom koji može da vam pomogne da reagujete na utisak. Moći ćete da nastavite razgovor sa gostom da biste mu stavili do znanja da je i dalje dobrodošao i kada napusti restoran.

Primićete ovu poruku samo ako ste prethodno položili pravo na TripAdvisor profil – to možete da uradite ovde lako i besplatno.

Razlika između direktnih poruka i javnih komentara

Direktne poruke su lični razgovori između vas i posetilaca restorana. One nisu povezane sa ocenom u kružićima i ne utiču na rangiranje na TripAdvisoru. Poruka se ne prikazuje na javnom TripAdvisor profilu. Ovo je jednostavno način da dobijete dodatne utiske o restoranu.

Svako ko ostavi direktnu poruku piše i komentar. Komentar je javan, povezan sa ocenom u kružićima i utiče na rangiranje na TripAdvisoru. Komentar i odgovor uprave će biti postavljeni na TripAdvisor stranicu da bi svako mogao da ih vidi.

Odgovaranje na direktne poruke

...

Kako da ažurirate lokaciju na TripAdvisoru

Kako da ažurirate lokaciju na TripAdvisoru Kada gladni ljubitelji restorana otkriju vaš restoran na TripAdvisoru, važno je da mogu lako da pronađu stvarnu lokaciju vašeg objekta. Evo kako da proverite adresu i čiodu na mapi koje se prikazuju na TripAdvisoru i da se uverite da su aktuelne.

Pogledajte gde imate profil

Ljubitelji restorana mogu da vide vašu lokaciju u vrhu stranice na TripAdvisoru ispod naziva restorana i u odeljku „Lokacija i kontakt“ ispod fotografija.

Da biste ažurirali lokaciju:

 1. Prvo idite na tripadvisor.rs/owners. Da biste uneli promene na profil, morate da osigurate pravo na profil restorana ako to niste već uradili. To je besplatno i lako se radi ovde.
 2. Kada osigurate pravo na profil, kliknite na naziv restorana. Ovo će otvoriti Kontrolni centar.
 3. Na kartici „Upravljajte profilom“ izaberite „Lokacija“.
 4. Odatle ćete moći da vidite adresu, grad, region i poštanski broj.
 5. Ako vas je teže naći, možete da uključite dodatne informacije poput određenog ugla ulica ili trga u opcionalnom odeljku „Dodatne informacije o adresi“.
 6. Kada završite sa izmenama, kliknite na narandžasto dugme „Pošalji“.

Ljubitelji restorana mogu i da vas pronađu pomoću mapa da bi videli šta je u njihovoj blizini. Da biste ažurirali čiodu na mapi:

 1. Na kartici „Upravljajte profilom“ izaberite „Lokacija“. Videćete mapu ispod informacija o adresi. Kliknite na „Verifikujte čiodu na mapi“.
 2. Kliknite na „potvrdi“ da biste verifikovali lokaciju objekta ili prevucite i otpustite čiodu da biste uneli promene. Postavite čiodu na glavnom ulazu ili parkingu da biste omogućili klijentima da vas lakše pronađu.
 3. Kliknite na „Potvrdi“.

Sva ažuriranja koja obavite bi trebalo da stupe na snagu u roku od 24 sata.

...

Kako da podesite razmenu direktnih poruka sa ljubiteljima restorana

Kako da podesite razmenu direktnih poruka sa ljubiteljima restoranaPored toga što mogu da ostave javni komentar na TripAdvisoru, ljubitelji restorana mogu i da podele utiske direktno sa vama u vašem TripAdvisor prijemnom sandučetu. Evo kako da podesite i primate direktne poruke od ljubitelja restorana.

Šta je to razmena direktnih poruka?

Ljubitelji restorana sada mogu da vam pošalju direktnu poruku pored toga što će ostaviti javni komentar. Mogu da vam pošalju konkretan utisak koji ne žele da podele javno, da pomenu nekog od članova osoblja ili da navedu dodatni kontekst o komentaru koji žele da vam stave do znanja. Direktne poruke se neće prikazivati na javnom TripAdvisor profilu – to je jednostavno način da dobijete dodatne utiske o vašem restoranu.

Odatle možete da nastavite razgovor preko prijemnog sandučeta. Ovaj odgovor neće biti postavljen na javnom TripAdvisor profilu, kao što bi bio slučaj sa odgovorom uprave.

Podešavanje razmene direktnih poruka

Moraćete da uključite razmenu direktnih poruka da biste dobijali poruke od ljubitelja restorana. Samo jedna osoba iz određenog restorana može da odgovori u datom trenutku, pa obavezno razmotrite sa osobljem ko bi bio najbolji za taj zadatak. Ako se predomislite, ne brinite – nova osoba za kontakt treba samo da prati korake u nastavku.

Evo postupnog vodiča za podešavanje razmene direktnih poruka:

 1. Dobićete ovu poruku samo ako prethodno osigurate pravo na TripAdvisor profil – to možete da uradite ovde lako i besplatno.
 2. Kada osigurate pravo na profil, prijavite se u Kontrolni centar. Videćete odeljak „Podešavanja razmene poruka“ u okviru odeljka „Detalji o objektu“ na početnoj stranici.
 3. Kliknite na dugme „Uključite razmenu direktnih poruka“ i označite polje za potvrdu koje navodi da ste osoba za kontakt za sve direktne poruke od ljubitelja restorana.

Ako ste isključili TripAdvisor razmenu privatnih poruka preko TripAdvisor prijemnog sandučeta, moraćete da otvorite podešavanja profila i ponovo je uključite da biste mogli da primate ove poruke. Kliknite na dugme „Idi na podešavanja“ da biste to uradili.

Kada uključite razmenu direktnih poruka, trebalo bi da vidite svoje ime ili ime nekog od članova osoblja, kao „osobu za kontakt“ u odeljku „Podešavanja razmene poruka“.

Ako je drugi član vašeg tima osoba za kontakt, to možete da promenite u bilo kom trenutku i postavite sebe kao osobu za kontakt tako što ćete kliknuti na ime date osobe, a zatim označite polje da biste naznačili da ste vi osoba za kontakt.

Da biste videli direktne poruke i odgovorili na njih, kliknite na ikonu prijemnog sandučeta u gornjem desnom uglu Kontrolnog centra. Ovde možete da saznate više o našim savetima za odgovaranje na direktne poruke.

Poslednje ažuriranje: 3. maj 2019.

How Diners Find Your Restaurant [Infographic]

How Diners Find Your Restaurant [Infographic]Povećajte obim relevantnog saobraćaja za objekat tako što ćete istaći profil u vrhu TripAdvisor rezultata pretrage za putnike koji traže smeštaj u vašoj oblasti....

Kako je ovaj restoran napravio jedan od najboljih hamburgera u Francuskoj

Kako je ovaj restoran napravio jedan od najboljih hamburgera u Francuskoj King Marcel nudi gurmanske hamburgere sa svežim, lokalnim sastojcima i razvio se iz male prodavnice u Lionu u lanac koji se sprema da poremeti scenu brze hrane u Francuskoj.

Dobro došli u restoran King Marcel u Francuskoj

Malo je kulinarskih izazova koje Francuzi ne mogu da usavrše. Hamburger nije izuzetak. To je upravo ono što je Kristof San Migel, generalni direktor grupe King Marcel, nameravao da uradi. King Marcel je započeo kao hamburgerdžinica u Lijonu 2013, a sada se nalazi na više lokacija sa preko 70 zaposlenih širom zemlje.

Međutim, veličina nije negativno uticala na kvalitet. Lokacija restorana King Marcel u ulici Rue de Montmartre u Parizu je dobila više od 850 komentara sa prosečnom ocenom 4,5 od 5,0 i Sertifikat za odličan kvalitet u 2017. TripAdvisor je takođe naveo King Marcel kao 4. najbolji hamburger u Francuskoj u 2018.

Izazov: Povećanje broja stalnih gostiju

Uz tako impresivan rast, važno je i održavanje ujednačeno visokog kvaliteta. San Migel kaže:„Naš cilj je jednostavan, ali ambiciozan: da se uverimo da je kvalitet usluge isti, a proizvod savršen od prvog do zadnjeg gosta, svakog dana, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.“

To nije lak zadatak. Da bi se uverili da je njihov proizvod uvek u skladu sa standardima, zaposleni u restoranu King Marcel pažljivo prate onlajn reputaciju. To je naročito važno zato što su hamburgeri postali popularniji u Francuskoj.

„Naš cilj je da ostanemo omiljen i [popularan] brend za sve naše goste“, kaže San Migel. „Zato moramo stalno da se iznova pronalazimo da bi nastavili da se vraćaju.“

Kako koriste TripAdvisor

Tu TripAdvisor igra ključnu ulogu. Da bi ostao dosledan i povećao broj stalnih gostiju, restoran King Marcel koristi komentare da bi pratio utiske gostiju, pravio izmene i nudio onlajn dodirnu tačku za ugostiteljsku delatnost.

Naš cilj je da ostanemo omiljen i [popularan] brend za sve naše goste. Zato moramo stalno da se iznova pronalazimo da bi nastavili da se vraćaju....

Kako ovaj španski vinski bar privlači i putnike i lokalno stanovništvo

Kako ovaj španski vinski bar privlači i putnike i lokalno stanovništvo Ovaj dobitnik Sertifikata za odličan kvalitet je jedan od najboljih vinskih barova u Madridu. Evo kako oni privlače i lokalno stanovništvo i turiste u svoj restoran.

Dobro došli u restoran Moratín Vinoteca Bistrot u Španiji

koji su 2012. osnovali braća Markos i Alehandro Gil. Moratín Vinoteca Bistrot je divno i romantično mesto koje je savršeno za večernji izlazak u Madridu u četvrti Bario de Las Letras. Iako su poznati po ukusnoj sezonskoj i domaćoj kuhinji, njihov glavni adut je izbor vina. Suvlasnik Markos Gil kaže „Trudimo se da ponudimo veliki izbor prema regionima i različitim vrstama grožđa. Cilj nam je da svaku posetu prilagodimo osobi, da prepoznamo šta gosti vole i tako izaberemo pravo vino.“

Sa više od 900 komentara na TripAdvisoru i prosečnom ocenom u kružićima koja iznosi 4,5 od 5, restoran Moratin Vinoteca Bistrot je dobio prvi Sertifikat za odličan kvalitet 2016. Postao je toliko popularan da nije lako doći do slobodnog stola, ali vredi.

Izazov: Održavanje popularnosti

U užurbanom gradu kao što je Madrid nije lako izdvojiti se od konkurencije, čak i za restoran koji je posećen i popularan. Kao iskusan vlasnik restorana, Markos zna da popularnost ne znači uvek da je restoran i profitabilan. Potrebno je „formirati globalnu viziju o realnoj situaciji i potrebama klijenata, kao i o poslovanju“, kaže Markos. Najvažnije je da znate odakle dolaze vaši gosti, kako geografski tako i u pogledu marketinškog kanala, da biste nastavili da privlačite nove goste.

„Naša klijentela je podeljena između redovnih lokalnih gostiju i putnika iz drugih oblasti Španije i inostranstva“, kaže Markos. Markos i njegov tim koriste TripAdvisor da bi nastavili sa poboljšanjem poslovanja i privlačenjem što većeg broja novih gostiju, pošto TripAdvisor nije samo za putnike: 32% celokupnog TripAdvisor saobraćaja u vezi sa restoranima u Španiji potiče od lokalnog stanovništva.

Kako koriste TripAdvisor

Skoro 75% posetilaca dolazi zahvaljujući platformama kao što je TripAdvisor.

Njihov tim ostaje u potpunosti fokusiran na zadovoljstvo gostiju, pa su komentari i dalje ključan deo njihovih poslovanja. Komentari im omogućavaju da nastave sa izmenama koje restoran čine još boljim. „To nam pomaže da nastavimo sa radom“, kaže Markos. „Delimo komentare sa zaposlenima da bismo istakli svoje prednosti, ali i dodatno se poboljšali.“

„Skoro 75% naših posetilaca dolazi zahvaljujući platformama kao što je TripAdvisor“, kaže Markos. „Pronalaze nas i biraju zbog komentara i veruju nam kada vide da smo dobili Sertifikat za odličan kvalitet.“

...