Istražite lokaciju La Paz

Turizam u La Paz

O destinaciji La Paz
Smešten u dolini na Andima, La Paz je grad koji dodiruje oblake. De fakto glavni grad Bolivije nalazi se na visini između 3300 i 4100 metara iznad nivoa mora, La Paz je najviša prestonica na svetu. Sa mnoštvom crkava iz 19. veka, muzeja predmeta iz perioda pre kolonizacije, vrtoglavo visokih vidikovaca i živopisnih pijaca, La Paz je zaista jedinstven. Veštičja pijaca u centru grada nudi amajlije, vradžbine i napitke za rituale Ajmara, kao i suvenire.
Počnite sa planiranjem – La Paz
Napravite putovanje da biste sačuvali i organizovali sve svoje ideje za putovanja i videli ih na mapi

La Paz – neizostavna mesta

La Paz – još preporuka